Feature image
PROJEKTOVANJE, UGRADNJA i ODRŽAVANJE

Značaj primene automatskog samozalivnih sistema
Primena zalivnog sistema treba da obezbedi da u svako vreme biljke i travnjaci dobijaju potrebnu količinu vode, dopunjavanjem prirodnih izvora vode. Adekvatno projektovanim i stručno postavljenim zalivnim sistemom kao i obučenim korisnicima, mogu se postići uštede vode i do 50% u odnosu na nekorišćenje sistema.

Cilj primene zalivnog sistema
Dopunjavanje prirodnih, atmosferskih padavina, adekvatnom količinom vode koje su potebne biljkama, na najracionalniji način.

Na osnovu proučavanja, uzimajući višegodišnja iskustva, može se ustanoviti, da je za odgovarajuće održavanje travnjaka u letnjem periodu potrebno raspršiti 120–150 mm vode mesečno, tj. 4–5 mm dnevno. Za dati raspored tehničke karakteristike korišćenih raspršivača određuju koja se količina vode može izbaciti zalivnim sistemom za 1 sat.

Raspršivači sistema za zalivanje samo međusobnom dopunom mogu ravnomerno raspršivati vodu. Upravo njihov raspored određuje ravnomernost pokrivanja površina raspršenom vodom. Ako su rapršivači ređe postavljeni, ili su neprecizno raspoređeni, da bi svaka tačka površine bila kvalitetno zalivena, neizbežno dolazi do prezalivanja nekih delova površina. Naime ako se istovremeno zalivaju sunčani i senoviti delovi, senoviti delovi će biti prezaliveni. Tako i žbunaste površine iziskuju manju količinu vode nego travnjaci.

Cilj racionalne raspodele raspršivača je da, uzimajući u obzir konfiguraciju terena i vrstu biljaka, zalivni sistem na svakoj površini rasprši potrebnu količinu vode.

Automatski zalivni sistem se sastoji od upravljačke jedinice sa 1 - 6 zona zalivanja. Svaka zona predstavlja određenu grupu raspršivača istog tipa koj irade istovremeno. Svaka zona vrši zalivanje travnjaka i biljaka pojedinačno.

Za zalivanje zelenih površina koriste se dva načina zalivanja:
· Za zalivanje stabla koristi se sistem "kap po kap";
· Za zalivanje travnjaka koristi se sprej ili rotorski raspršivači TORO.

Sistem za zalivanje sastoji se od elektro-magnetnih ventila, kutije za ventile, spojnica, obujmica, okiten i fany pipe creva.

 

PREPORUČUJEMO: TORO ZALIVNE SISTEME

 

© RoseGarden ·· web BGTURF.COM
Remember, we should accept the fact that even aqua master rolex replica sale online sellers can provide these services, if they have good hublot replica uk. Here is only an issue is getting response and good communication from and to the other rolex replica, so that you can know if the aqua rolex replica uk will need to be repaired or being replaced. If the online sellers are much effective in ensuring that customers are responded well, you will find it more easier and even simpler than getting to a local shop since you can ask anything, anytime on issues regarding your rolex replica and they will in fact give you a good and detailed information of what the problem your rolex replica uk has and what to do next-replace or repair.