Feature image
 

Jedna od prednosti saradnje sa preduzećem Rose Garden je i to što sa jednim investitorom možete dogovoriti sve vrste radova u okviru uređenja dvorišta, a što štedi Vaše vreme i garantuje brznu izvođenja radova i odgovarajući kvalitet istih.

Vrste radova:
· Betoniranje staza;
· Izrada stubova za ograde;
· Ograde od prirodnog kamena;
· Potporni zidovi;
· Kaskade.

 

© RoseGarden ·· web BGTURF.COM